Search form

Matthew 24:22

22Ngala kurrkunbaja nanda kiji Kudwanyi. Jalimi miku nyulu kurrkunba kiji, baki bukambiju jayalungka janyba nanankanyi kijinyi. Ngala janyulu kurrkunba nanda kiji, marukangangi nyulu muwa nanganginmukuyngka jali nyulu wabula yarrijba nanganginmirra. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index