Search form

Matthew 24:47

47Baki nanangini mambukawanyi, janyulu yarrijba nanda kunyba lalanbawarr mambuka bayngkani nangandu, lalanbikanyi nanganginkanyi yajinyi junu. Janyulu lalanba nangangi jamba baki bulukimuku baki wakiwarrmuku yurrngumba barri, nyulungangi kunyba kulaji baki kunyba lalanbawarr barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index