Search form

Matthew 24:48

48Ngala jaliyi miku kunyba nanda lalanbawarr, jali yarrijba mambukawanyi lalanbikanyi nangangi yaji. Jaliyi nyulu balki nganinyi, baki yiningki janangka yanyba, ‘Ngaki mambuka, janyulu jungku nananyina yajina yurrngumba barri. Miku nyuliyi wijba dulu.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index