Search form

Matthew 25:13

13Baki mili yanybayi Jisus yalungi, “Nanamuku wurrumbarramuku jirdi kunybanyi kulajinyi, yalungki birrirrinja jilaykanyi nangandu buyingkinyina nawinganjana jali nyuli badajba. Baki nani barri marda narringkimi birrirrinja jilaykanyi ngakindu jalija ngayu badajba. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index