Search form

Matthew 25:22

22Bayngkani barri walajbayi nanda wakiwarr jali wajba mambukawanyi 2,000 dulanyi, baki yanyba nyuli, ‘Mambuka. Nganinji wajbayi 2,000 dulanyi, baki ngayi walkurramba nanda dungala. Nanijba barri nyulu 4,000 dula. Ninga wajbangka bukamba nanginkanyi kajanyi dungalanyi.’ Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index