Search form

Matthew 25:45

45Baki jangayu jananganja yalunya, ‘Ngayu wirimalaru. Ngayu karungka narrinya, narri najbayi nanamuku bayakardamuku jungunkanyi nani, ngala miku narriyanyi ngindu muwa yalungi, miku narriyanyi lalanba yalunya. Ngala narri yurlwayi yalungi. Baki nanda barrinani narri yurlwayi ngaki, yalungangi bababanyamba ngayu yalunya.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index