Search form

Matthew 26:21

21Ngala yali jarrba yaji, baki yanybayi Jisus yalungi, “Ngayu karungka narrinya, yingamali narringi janangka yangkalamba ngakinbunanyi. Janyulu karu yingkamuku wanjawa janganjalu wudumba. Baki janganjalu marrimba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index