Search form

Matthew 26:40

40Wijbayi Jisus yalundurri murrkuyngkurri, baki najbayi yalunya kulukankurri. Dulabayi yalunya Jisuswanyi, baki yanyba nyuli nangangi Bidanyi, “Wanyingkanyi narri kuluka, jali narrinya ngajaka, najbawankanyi yaji ngakindu. Wanyingkanyi narri miku najbawa bijal ngakindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index