Search form

Matthew 26:52

52Ngala jirrinybayi nanda kandi Jisuswanyi, “Wiykunumbakiyi nanda jankunbijinyi. Yarrijbakiyi kalawuyngkurru. Marda ninjimi miku dulu daba yalunya jankunbijinyiyudinyi, ngala waluku barri marda ninjimi ngajaka Kud, ninji daykanyi yaji. Jaliyanyi ngayu nulijba nganyi daykanyi yalunya, baki ningiyanyi karu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index