Search form

Matthew 27:11

Ngajaka Jisus Yajinyi Biladwanyi.

11Kuyu yali Jisus nangandurri Biladyurri, baki karrinjayi Jisus walu nangandu. Ngajakayi Jisus Biladwanyi, “Ninji barri kuna walkurra mambuka yalungi Jumukuyngka.” Jananganjayi Bilad Jisuswanyi, “Yi. Ngayu nanda. Ngayu.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index