Search form

Matthew 27:43

43Nangka yanybaka, nyulu jandanyi nangangi Kudkanyi, nyulu kuyungka nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Nani barri nangka yanybaka. Ngala jaliyi nyulu dujanya nangangi jandanyi Kudkanyi, baki yuku barri janurru najba Kud dulaykurri Jisus kurndananyi. Janurru najba Kud marrimbikurri Jisus mardarda, jaliyi dujanya nyulu jandanyi nangangi.” Nani barri yali yanyba balki jangkurr nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index