Search form

Matthew 27:54

54Yali najba bukamba nayi yaji, ngarrkadabawarrmukunyi, jali yalu lalanba Jisus, baki yalunginyi mambukawanyi. Najba yali jamba kulbankurri. Bukamba nanda yaji yali najba, baki marrala yali. Kudanyu barri yali marrala, baki yanyba yalungki, “Nayinda Jisus, dujanya nyuli Jandanyi nangangi Kudkanyi. Dujanya nyuli nangangi jandanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index