Search form

Matthew 27:65

65Jananganjayi yalunya Biladwanyi, “Yuku barri. Yuku janarri kuyu yalunya narringinmuku yilarrmuku. Janarri yarrijba yalunya lalanbiji nanda kumayangu. Jayalu kudanyu lalanba nanda kumayangu narringi, baki mikuwali yingkawanyi dulaba nanda mankanyi.” Nani barri jananganjayi yalunya Biladwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index