Search form

Matthew 28:16

Yanyba Yali Jisuskanyi, Nanganginmuku Kandimuku.

16Jilajba buli jibarriwuya yalundurri kandimukuyngkurri. Karuyi yalunya jangkurranyi Jisuskanyi, baki barlba yali langki Kaliliyurri. Nanamuku kandimuku 11 barri, yali jilajba langki nanankurri kulawirarri jali yanyba Jisus yalungi yalu jilaykanyi nanankurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index