Search form

Matthew 28:2

2Waluwa barri mungana kulbayi nanda jamba kudanyu barri, baki karralayi Yanjil nangangi Kudkanyi. Karrala nyuli kingkarrinya lalijinanyi wayka kumayangurri, baki lukulukumba nyuli nanda dungala bardawananyi. Lukulukumba nyuli nanda dungala wiliyurri bardawarri, baki jungku nyuli dungalana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index