Search form

Matthew 3:17

17Baki yanybayi Kud jangkurr kingkarrinya. Yanyba nyuli, “Nayinda nyulu ngakinmirra jandanyi. Maruka ngayu muwa nangangi kudanyu barri. Nyulu jungkuka kunyba baki mirnarrijba ngayu muwa nangangi.” Nani barri kingkarrinya yanybayi Kud. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index