Search form

Matthew 4:7

7Ngala jananganjayi Jisuswanyi, “Ngala mili nanda jangkurr Kudkanyi yanybaka nayiba, ‘Marda ninjimi miku balanja nganyi mambuka Kud. Marda ninjimi miku balanja nanda nganyi mambuka Kud.’ ” Nani barri jananganjayi Sayidin Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index