Search form

Matthew 4:8

8Baki mili balanjayi Jisus Sayidinwanyi. Kuyu nyuli Jisus juju barri kingkarri yundu kulawirana. Juju barri kingkarrinyan bangani buli jungku kulawirana. Yanybayi Sayidin nangangi Jisuskanyi, “Ninji najbangka yaji juju, langki baki kula, karri baki bayungu. Juju ninji najbangka yaji lukuluku. Yingka nyulu mambuka nanankanyi yajinyi langki. Yingka nyulu mambuka nanankanyi yajinyi kula. Kajamuku mambukamuku, ninji najbangka yalungi yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index