Search form

Matthew 4:9

9Jangayu yarrijba ninga wirimalaru yingkamukuyngka mambukanyi. Janinga yarrijba wirimalaru bukambijuyngka yalungi, jaliyi ninji kuyu ngaki jangkurr, jaliyi ninji durrijba ngaki yuwa. Janinji wirimalaru bukambijuyngka yajinyi jaliyi nganinji yarrijba nganiyingkanyi mambukanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index