Search form

Matthew 5:5

5Nanda jala miku nangka walkurramba, ngala jala nangka bayakardamba, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Yabimbaja walkurra yaji nangangi Kudwanyi. Nanda barri janyulu mili wanka jungku nangandu Kudnyina, baki nanankardi barri janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index