Search form

Matthew 7:11

11Narri balkimuku, ngala narri wajba narringi jandanyi mamanyi jala narrinya ngajaka. Ngala Kud, nyulu kunybamirra, baki janyulu wajba narrinya nanankanyi kunybanyi yajinyi jala narri ngajaka nanankanyi yajinyi. Narringinyi Buwakayu Kingkarri, janyulu wajba narrinya nanankanyi jala narri nulijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index