Search form

Matthew 8:14

Kunymambayi Yalunya Kajamuku Jisuswanyi.

14Baku barri jilajbayi Jisus nanganginkurri barndarri Bidanyi. Ngankijba nyuli kalawunyi barrawuna baki najba nyuli bardibardi jalyuna. Nanda bardibardi nyuli ngunyarringanja nangangi Bidanyi. Lunji nyuli kudanyu barri. Ngarrangarra nyuli mankanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index