Search form

Matthew 8:24

24Warrmbayi yunkurrwanyi kudanyu karrina. Lakululumbayi yunkurrwanyi wabuda, baki walajbayi juju kingkarri lakululu. Ngankijbayi wabuda kalawuyngkurru muwardana, baki ngurrulijbawali nanda muwarda. Ngala kulukayi Jisus muwardana. Kuluka nyuli jali warrmba yunkurrwanyi karrina. Ngankijbayi wabuda kalawuyngkurru muwardana, ngala nyuli yuwajiwa kuluka kalawuyngkurru.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index