Search form

Matthew 9:23

23Mili barri jilajbayi Jisus nangandu mambukana jurjkanyi, baki wanbiya yali nanganginyina barndana. Kajamuku yali nanaba barndana, marda nanamuku brijbawarrmuku. Ngindu yali muwa kudanyu barri nanankanyi ngilayurruwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index