Search form

Philippians 1:2

2Ngaliya yanybaka mududu bulangi, ngambalanginkanyi Buwakaya Kudkanyi, baki ngambalanginkanyi Mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Ngaliya yanybaka mududu bulangi. Ngaliya ngajaka bulanya, jabula yabimba kunyba yaji narringi, baki janarri jungku mardumardu muwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index