Search form

Philippians 2:18

18Wabula barri nganarri kandimba, baki nanankardi marda narrimi mirnarrijba muwa jala ngayu mirnarrijba muwa. Miku ngayiyi balkijba muwa, ngala jangayu mirnarrijba muwa, baki nani barri marda narrimi mirnarrijba muwa ngakindu, jaliyi jangananjalu kurdanba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index