Search form

Philippians 2:24

24Ngala ngambalangi mambuka Jisus Krayis, nyulu mambuka ngaki, wanyimba jayalu ngaki. Yuku yalu yabimba ngaki ngawamba nanda jala nyulu nulijba yalungi yabimbikanyi ngaki. Nani ngayu jingkijba Jisus Krayis, baki nanankardi mankumanku ngaka, jangayu marda jilajba karri narrindurri, jangayu marda yidamba narrinya winyurruwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index