Search form

Philippians 2:26

26Narri mankuyi jangkurr nangangi, lunji nyuli, ngala nyuli jungku nayiba ngakindu, baki balkijba narri muwa nangangi. Baki Yibabrudidus barri, jali nyulu manku jangkurr narringi, narri balkijbayi muwa nangangi, baki nyulu nginduyi muwa narringi. Ngindu nyuli muwa narringi, baki nulijbangka nyulu wiykanyi narrindurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index