Search form

Philippians 2:6

6Nanda barri nyulili jungku barrinani Kud. Nyulili jungku malumba nangandu. Nangkili mankumanku nanamannga jangkurranyi. Nyulili yanyba nanamannga jangkurr barri. Ngala miku nangkiyanyi mankumanku, janangka yabimba walkurra barrinani Kud. Miku nangkiyanyi mankumanku nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index