Search form

Philippians 4:13

13Ngayu mirnarrijbangka muwa, nyulungangi yabimbaka ngana ngiruka ngakinyi mambukawanyi Jisus Krayiswanyi. Ngana nyulu yabimbaka ngiruka, wakinkanyi nangangi. Jala ngayu jungku kijiyudi, baki jala ngayu jungku mikuyaji kijinyi, yurrngumba ngana yabimbaka ngiruka wakinkanyi nangangi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index