Search form

Philemon 1:11

11Nanda niji Yunisimus, nanda Krik yanyi barrinani, nanda jala yabimba kunyba yaji nganyi. Nanda Yunisimus, miku nyuliyanyi waki kudanyu nganyi wabula, miku nyuliyanyi nanda jali yabimba kunyba yaji nganyi. Ngala nanijba yuku nyulu yabimbaka kunyba yaji nganyi baki ngaki marda. Nyulu wakingka ngaki kudanyu nanijba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index