Search form

Philemon 1:14

14Ngala miku ngayiyi karu jungunkanyi nayiba ngakindu, nyulungangi nganyi wakiwarr. Miku ngayiyi karu jungunkanyi nayiba ngakindu. Ngawamba yuku ninji yanyba nangangi jungunkanyi ngakindu. Jaliyi ninji nulijba nangangi wakinkanyi mili ngaki, baki yuku, ngala mikuwali janinga ninga karu manjiykanyi nanda wakiwarr mili ngakindurri. Ngawamba yuku ninji karu nanda nani. Miku ngayu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index