Search form

Philemon 1:22

22Jalija nganjalu muningka manjijba brisinanyi, baki jangayu jila nganyindurri. Janinga yidamba. Ngajaka ninga, janinji yanyba mududu Kudkanyi ngaki, janganjalu manjijba brisinanyi. Jangayu jungku nganyindu marndakaja. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index