Search form

Titus 2:11

11Minimbayi ngambalanya Kudwanyi. Minimbayi ngambalanya, yanka yuku nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda. Yabimba nyuli kunyba yaji ngambalangi, jali nyulu manjijba nangangi jandanyi, janybikanyi nangka ngambalangi. Janyba nangki ngambalangi bukambijuyngka wandijiyana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index