Search form

Titus 3:7

7Nani barri nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda. Nanankardi barri ngambala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Ngambala jungku yurlurrmba nangangi, baki ngambala jingkijba, jangambala jungku mili wanka nangandu baku barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index