Search form

MATYU 6:22-23

Niampepm Aiyiknel Ko Yer Nuarep Yeteel

22-23Kona yikn niampepmantup Wulapm Weink aninkaninkel, yapmonemp aiyiknel ko yer yentempil nako yupul niampepm aiyiknel na yer nuarep yeteel. Yapmonemp aiyiknel ntokilelel kako mpilil nako yikn ser yoworel sankminamp eikusukn aiyiknel ka yikn ankil nkisel. Aser kona yapmonemp aiyiknel ka ar peikelel, ka nuarep yikn ka etn yemp nimpiempel. Yete karokn, ko yikn ser yoworel yapmonemp sankminamp aiyiknel ankil. Yikn kako nkis kuko yupulp. Kakilpe, kona yete Wulapm Weinkel ka ar yapmonemp aiyiknel nunkurkel, yapmonemp aiyiknel kako nuarep wunoump marnk.

Yipm Kakorokn Yupulp Omoule Amamp Wielel Soplekeknel

24Jisas naimpil nak na, “Kona omoule amamp wie nikimp yipm sank yatyatel nako yikn yupul sopel, yikn kakorokn sop sank wieel anink lekekn. Karokn. Et sank lekekn yikn ko yupul sop, sank yatel yikn ko yekei opmoump eik wapel. Omoule amamp lekekn ko yer niorkn aser omoule amamp yatel ko yer nkien. Ntiwie kakorokn yer soplekekn yer yapmonempel. Ka muati apulp yapmonemp omouleel kakorokn yer wieel. Kona Wulapm Weink yer niorkn yer yapmonempel, wuntokn araiel irpm ko yer nkien. Wulapm Weink antempel wuntokn araiel, ntiwie kakorokn yer sukn soplekekn yer yapmonemp aiyiknel. Karokn”.

Kambio Wampukuamp Bible Portions

©  Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index