Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1:1

Zezi na kɩ kʋlʋ yɩ o laan joori Wɛ-sɔŋɔ tɩn

1A ciloŋ Teofili, a maŋɩ a da yigǝ a pʋpʋnɩ tɔnɔ a pa nmʋ. Tɔnɔ kʋm kʋntʋ wʋnɩ mʋ a pʋpʋnɩ wǝǝnu tɩlʋ maama Zezi dɛɛn na kɩ tɩn, yɩ a kwǝri a pʋpʋnɩ o na yǝni o brɩ nɔɔna te tɩn, kʋ na sɩŋɩ maŋa kalʋ o na puli o tɩtʋŋa yam

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index