Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1:10

10O na maa diini kʋntʋ tɩn, ba daa ta ma kwǝni ba nii wɛyuu nɩ. Ba na zɩgɩ ba nii kʋntʋ tɩn, nɔɔna bale ma da ba ba ba zɩgɩ ba tee nɩ. Ba zʋ gwar-pwǝǝnu mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index