Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1:20

20Pɩyɛɛrɩ ta ma ta o wɩ: «Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ lǝŋ-ŋwɩ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

‹Wɛ wʋ́ pa wʋntʋ sɔŋɔ kʋm ba kʋ cɔgɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa yɩ daarɩ kʋ wʋnɩ.›

Kʋ daa ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ:

‹Wɛ wʋ́ pa nɔɔnʋ wʋdoŋ lǝni wʋntʋ yuu nɩ o taa tʋŋɩ o tɩtʋŋa yam.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index