Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 10:24

24Tɩga daa na pʋʋrɩ tɩn mʋ o yi Sezaarɩ. O yi da dɩdaanɩ Kɔrɩnɛɛlɩ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ dɩ o badonnǝ balʋ o na bǝŋi tɩn maŋɩ ba je ba cǝg-o.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index