Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 10:37

37Abam ta ye wo-kamunnu tɩlʋ maama na kɩ Zude nɩ tɩn. Kʋ dɛɛn puli Galile nɩ mʋ, maŋa kam Zan na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ dɩ nɔɔna sɩ ba miisi na wʋnɩ tɩn kwaga nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index