Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 10:38

38Abam maŋɩ á ye Wɛ na pɛ DƖ Joro kʋm Nazarɛtɩ tu Zezi yɩ DƖ kwǝri DƖ pa-o dam te tɩn. Wɛ na wʋ o tee nɩ kʋntʋ tɩn, o yǝni o ve je maama o kɩ nɔɔna lanyɩranɩ, yɩ o kwǝri o vrɩ balʋ na wʋ sʋtaanɩ jɩŋa nɩ tɩn o yaga.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index