Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 10:9

9Tɩga na pʋʋrɩ yɩ nɔɔna bam wʋ cwǝŋǝ nɩ ba ma twɛ Zope tɩn, kʋ maŋɩ dɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ diini sɔŋɔ kʋm nayuu sɩ o warɩ Wɛ wɩa tɩtarɩ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index