Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 12:12

12Pɩyɛɛrɩ na maanɩ kʋ na yɩ te tɩn, o ma vu Mari-ba sɔŋɔ. Wʋntʋ yɩ Zan Marɩkɩ nu mʋ. Nɔɔna zanzan dɛɛn mʋ kikili daanɩ sɔŋɔ kʋm nɩ ba wʋra ba warɩ Wɛ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index