Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 12:13

13O ma vu o yi mancoŋo boro kʋm o magɩ, sɩ ba pʋrɩ sɩ o zʋ. Ka-nyaanɩ maa wʋ sɔŋɔ kʋm nɩ, o yɩrɩ mʋ Rɔdɩ. O ma vu sɩ o nii, wɔɔ mʋ maga.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index