Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 12:21

21Ba ma lɩ dɛ sɩ ba jǝni daanɩ ba ŋɔɔnɩ taanɩ dɩm.

Dɛ dɩm na yi tɩn, Erɔdɩ ma kwe o paarɩ gwar-fwaarʋ o zʋ. O laan ma jǝni o paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ sɩ o ŋɔɔnɩ dɩ nɔɔna bam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index