Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 12:6

6Kʋ dɛɛn yɩ tɩtɩɩ dɩlʋ tɩga na wʋ́ pʋʋrɩ sɩ Erɔdɩ pa Pɩyɛɛrɩ nuŋi pooni sɩ o di o taanɩ tɩn. Pɩyɛɛrɩ ya tigi pamaŋna bale tɩtarɩ nɩ mʋ o dɔa. Ba ya vɔg-o dɩ capʋnnʋ tɩle mʋ. Pamaŋna badonnǝ dɩ ma wʋ pɩɩna digǝ kam ni nɩ ba yɩra.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index