Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 13:15

15Nɔɔna ma zaŋɩ ba karɩmɩ Moyisi cullu twaanʋ tɩm dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam twaanʋ tɩm wʋnɩ. Ba na karɩmɩ ba ti tɩn, ba yigǝ tiinǝ bam ma tʋŋɩ ni ba pa Pooli-ba, yɩ ba wɩ: «Dɩ́ ko-biǝ-ba, abam na jɩgɩ kwiǝ yalʋ na wʋ́ zǝni nɔɔna bam tɩn, sɩ á zaŋɩ á ta.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index