Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 13:20

20Kʋntʋ kǝm dɩm maama yɩ nɩnɛɛnɩ bɩna biǝ-yana dɩ fiinnu mʋ (450).

Kʋntʋ kwaga nɩ, Wɛ laan ma kuri yigǝ tiinǝ DƖ pa-ba yɩ bantʋ te-ba taan, kʋ vu kʋ yi maŋa kam DƖ nijoŋnu Samʋwɛlɩ na tu o ba o te-ba tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index