Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 14:12

12Ba ma pa Banabasɩ yɩrɩ nɩ Ziusi. Pooli dɩ yɩrɩ maa yɩ Ɛrmɛsɩ, bɛŋwaanɩ kʋ yɩ wʋntʋ ya mʋ ŋɔɔnɩ taanɩ dɩm.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index